Podstawy przedsiębiorczości 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe

Przede wszystkim praktyka

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość, zarówno gospodarcza, jak i społeczna czy polityczne, wpływa na kształt nauczania we współczesnej szkole. Kiedyś uczniom wystarczała typowo teoretyczna, książkowa wiedza, dzisiaj jednak, w dobie wielkich zmian i ciągle to nowych odkryć w dziedzinie nauki, trzeba przede wszystkim wyposażyć dzieci w umiejętności potrzebne do dostosowania się do chwiejnej rzeczywistości. Taki też cel przyświecał autorom reformy edukacyjnej, którzy wprowadzili do programów nauczania zupełnie nowy przedmiot o nazwie podstawy przedsiębiorczości. Wbrew temu co może sugerować nazwa, dziedzina ta dotyczy nie tylko kwestii związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. Zadaniem tego przedmiotu jest przede wszystkim wykształcenie świadomych obywateli, którzy rozumieją dosyć dobrze podstawowe procesy zachodzące w gospodarce oraz na rynku pracy, a także posiadają pewną wiedzę w zakresie prawa podatkowego czy gospodarczego. Pozycja od TaniaKsiążka: Podstawy przedsiębiorczości 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe zdecydowanie pomaga w zdobyciu tych wiadomości. Ponadto podręcznik ten wspiera nauczycieli w kształtowaniu o ich wychowanków odpowiedzialnego podejścia do pieniędzy, zarobkowania i oszczędzania. Wszak jak często można usłyszeć w mediach, miarą rozwoju społeczeństwa i państwa, jest to, jak duże oszczędności posiadają jego członkowie.

Przedsiębiorczość

Czym tak właściwie jest przedsiębiorczość? Autorzy publikacji Podstawy przedsiębiorczości 2. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe ujmują ją nie jako rodzaj działalności, lecz raczej jako kompetencję przydatną w dzisiejszym świecie. Przedsiębiorczość definiowana jest w podręczniku jako postawa charakteryzująca się chęcią aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz zdolnością do dostosowywania się do napotykanych zmian. Publikacja oprócz skupiania się na kształtowaniu tej jednej umiejętności wspiera także wiele innych kompetencji potrzebnych młodym ludziom przed wejściem na rynek pracy. Wśród nich należałoby wymienić między innymi:

 • wyszukiwanie informacji przy zastosowaniu różnych źródeł
 • analizowanie ofert na rynku pracy
 • podejmowanie niezależnych decyzji finansowych
 • docenianie roli prywatnych przedsiębiorców w budowaniu nowoczesnej gospodarki i dochodu narodowego
 • przyjmowanie postawy patriotyzmu gospodarczego, wybieranie polskich usług i produktów
 • analizowanie podstawowych i bardziej szczegółowych przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.
Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Prosty sposób na zrozumienie chemii

Chemia już od dawna jest postrzegana jako najtrudniejszy przedmiot wykładany w polskiej szkole. Uczniowie uważają, że zagadnienia poruszane na lekcjach są zbyt abstrakcyjne i nie są one tłumaczone w właściwy, zrozumiały sposób. Z tego powodu niewiele osób decyduje się na rozszerzanie chemii w liceum czy technikum. Tematy omawiane na lekcjach w szkole ponadpodstawowej znacznie przekraczają bowiem poziomem trudności to, co było omawiane w klasie siódmej czy ósmej. Aby pomóc licealistom w jak najlepszym opanowaniu materiały z chemii, warto wybrać dobry podręcznik, który w prosty sposób tłumaczy nawet największe niejasności. Za taką pozycję z pewnością należałoby uznać Chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe (https://www.taniaksiazka.pl/chemia-2-podrecznik-zakres-rozszerzony-szkoly-ponadpodstawowe-bozena-karawajczyk-p-1377985.html). Autorzy tej pozycji wydawnictwa Operon, czyli Bożena Karawajczyk, Marek Kwiatkowski i Małgorzata Czaja mają wieloletnie doświadczenie pedagogiczne, dlatego dobrze wiedzieli, jak przedstawić poszczególne tematy, by ułatwić uczniom ich zrozumienie i właściwe przygotowanie się do sprawdzianów oraz do egzaminu maturalnego.

Zgodność z podstawą programową

Pozycja Chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe jest w pełni zgodna z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej określonymi w podstawie programowej. Po ukończeniu kursu z chemii rozszerzonej na poziomie licealnym uczeń powinien posiadać wiadomości pozwalające mu na podjęcie studiów wyższych na kierunkach takich jak np. farmacja, medycyna, biotechnologia czy inżynieria chemiczna. Można na tej podstawie wywnioskować, że tematy podejmowane na zajęciach rozszerzonych z chemii nie są wcale takie proste. Uczniowie w ciągu czterech lat nauki w liceum (lub pięciu lat spędzonych w technikum) muszą opanować wiele skomplikowanych zagadnień takich jak: wiązania chemiczne, budowa atomu, układ okresowy pierwiastków, kinetyka, statyka chemiczna czy roztwory. Oczywiście nie wszystkie te zagadnienia są podejmowane już w klasie drugiej. Podstawa programowa określa bowiem to, jaką wiedzę uczeń powinien posiadać po zakończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej. Chemia 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe porusza takie zagadnienia jak:

 • układy homogeniczne i heterogeniczne
 • równania dysocjacji elektrolitycznej związków chemicznych
 • systematyka związków nieorganicznych
 • właściwości chemiczne kwasów i ich zachowanie wobec metali
 • metale, niemetale i ich związki
 • teoria strukturalnej budowy związków organicznych
 • nazwy systematyczne węglowodorów.
Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Podział na epoki

W poprzednim modelu kształcenia uczniowie, którzy nie wybrali historii na poziomie rozszerzonym, kończyli naukę tego przedmiotu już w pierwszej klasie szkoły średniej. Obecnie naukę historii wydłużono o dwa lata, tak więc nawet ci, którzy nie chcą pisać matury z tej dziedziny, muszą uczyć się jej także w klasie drugiej. Program nauczania między poszczególnymi poziomami, podstawowym i rozszerzonym, jest jednak bardzo różny, dlatego na rynku istnieją osobne podręczniki dla uczniów różnych klas. Młodzież, która wybrała rozszerzenie z historii, może korzystać z publikacji Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe. Ten tom serii dotyczy dziejów powszechnych oraz przeszłości Polski w okresie od renesansu aż do rewolucji francuskiej i wcześniejszego trzeciego rozbioru polski. Podzielenie serii na poszczególne epoki było bardzo dobrą decyzją autorów, ponieważ dzięki temu w każdej części istnieje czytelny układ treści i uczniowie łatwiej mogą znajdować konkretne informacje. Uniknięto tym samym wrażenia chaosu i pobieżnego potraktowania materiału, z którym zapewne odbiorcy mieliby do czynienia, gdyby w trakcie jednego roku szkolnego uczniowie uczyli się tylko z jednego, a nie z dwóch podręczników, jak to ma miejsce obecnie.

Mnogość zagadnień

Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe – TaniaKsiążka opowiada oczywiście o przeszłości świata i Rzeczypospolitej, jednak autorzy wykorzystali tutaj różne ujęcia. W podręczniku poruszono zagadnienia z historii politycznej, gospodarczej i geograficznej, a także opisano kontekst kulturowy poszczególnych okresów. Takie kompleksowe ujęcie pozwala uczniom na szersze spojrzenie na przeszłość i bardziej dogłębne zrozumienie minionych wydarzeń. W książce umieszczono liczne infografiki, ilustracje i zdjęcia, a także mapy i diagramy statystyczne, dzięki którym można ćwiczyć pracę z tekstem źródłowym i jego interpretowanie. Uczniów z pewnością ucieszy także fakt, że po każdym rozdziale znajdują się przykładowe zadania maturalne, z którymi można oswajać się już od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Dokładny opis przeszłości

Jak wspomniano powyżej, Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe opowiada o wydarzeniach rozgrywających się od renesansu po rewolucję francuską. Jakie jednak konkretne tematy zawiera podręcznik? Wśród nich można wymienić:

 • Narodziny epoki nowożytnej
 • Państwo polsko-litewskie
 • Wiek oświecenia
 • Upadek Rzeczypospolitej.
Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com