Podział na epoki

W poprzednim modelu kształcenia uczniowie, którzy nie wybrali historii na poziomie rozszerzonym, kończyli naukę tego przedmiotu już w pierwszej klasie szkoły średniej. Obecnie naukę historii wydłużono o dwa lata, tak więc nawet ci, którzy nie chcą pisać matury z tej dziedziny, muszą uczyć się jej także w klasie drugiej. Program nauczania między poszczególnymi poziomami, podstawowym i rozszerzonym, jest jednak bardzo różny, dlatego na rynku istnieją osobne podręczniki dla uczniów różnych klas. Młodzież, która wybrała rozszerzenie z historii, może korzystać z publikacji Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe. Ten tom serii dotyczy dziejów powszechnych oraz przeszłości Polski w okresie od renesansu aż do rewolucji francuskiej i wcześniejszego trzeciego rozbioru polski. Podzielenie serii na poszczególne epoki było bardzo dobrą decyzją autorów, ponieważ dzięki temu w każdej części istnieje czytelny układ treści i uczniowie łatwiej mogą znajdować konkretne informacje. Uniknięto tym samym wrażenia chaosu i pobieżnego potraktowania materiału, z którym zapewne odbiorcy mieliby do czynienia, gdyby w trakcie jednego roku szkolnego uczniowie uczyli się tylko z jednego, a nie z dwóch podręczników, jak to ma miejsce obecnie.

Mnogość zagadnień

Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe – TaniaKsiążka opowiada oczywiście o przeszłości świata i Rzeczypospolitej, jednak autorzy wykorzystali tutaj różne ujęcia. W podręczniku poruszono zagadnienia z historii politycznej, gospodarczej i geograficznej, a także opisano kontekst kulturowy poszczególnych okresów. Takie kompleksowe ujęcie pozwala uczniom na szersze spojrzenie na przeszłość i bardziej dogłębne zrozumienie minionych wydarzeń. W książce umieszczono liczne infografiki, ilustracje i zdjęcia, a także mapy i diagramy statystyczne, dzięki którym można ćwiczyć pracę z tekstem źródłowym i jego interpretowanie. Uczniów z pewnością ucieszy także fakt, że po każdym rozdziale znajdują się przykładowe zadania maturalne, z którymi można oswajać się już od pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej.

Dokładny opis przeszłości

Jak wspomniano powyżej, Historia 2. Podręcznik. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe opowiada o wydarzeniach rozgrywających się od renesansu po rewolucję francuską. Jakie jednak konkretne tematy zawiera podręcznik? Wśród nich można wymienić:

  • Narodziny epoki nowożytnej
  • Państwo polsko-litewskie
  • Wiek oświecenia
  • Upadek Rzeczypospolitej.
Zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com